Uutiset

Perjantai, Helmikuu 12, 2010

Markkinatutkimus suomalaisten kuluttajien tietokoneen käytöstä

Läppärin päälle kaatui kahvit ja kone lakkasi toimimasta, kiintolevy rikkoutui kuume-nemisen takia, lapsi leikki koneella ja kone putosi… Tapahtumia, joita tutkimuksen mukaan noin 20 % suomalaisista on kokenut, menettäen itselleen arvokkaita tiedos-toja. Heistä 75 % tiesi, että vaikka koneen kiintolevy vaurioituisi, siltä voidaan palaut-taa tietoja, mutta he eivät tienneet korvaisiko heidän vakuutuksensa toimenpiteen.

Pohjantähden kotivakuutus kattaa kotitietokoneen tiedostojen palautuksen

Pohjantähti on tuonut ensimmäisenä suomalaisyhtiönä kotivakuutuksiinsa Bittiturvan, joka korvaa kotitietokoneen rikkoutuessa hävinneiden tiedostojen etsintä- ja palautuskulut.

Pohjantähden toimitusjohtaja Petri Suni on mielissään yhtiön nopeasta tuotekehityksestä – en tiedä toista vakuutusyhtiötä maailmassa, joka tarjoaisi kotivakuutuksessaan vastaavaa palvelua asiakkailleen, hän sanoo. Ja kuitenkin on kyse nykypäivän tarpeesta. Teettämämme tutkimuksen mukaan kolme neljästä ottaa varmuuskopioita tiedostoistaan harvemmin kuin kerran kuussa ja joka viides ei koskaan, hän jatkaa.

Kotitietokoneet täynnä arvokkaita muistoja

Taloustutkimuksen marraskuussa 2009 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista 94 % tallentaa kotitietokoneelleen valokuvia, joita vastaajista 60 % piti kotitietokoneen aineistoista arvokkaimpina. Muita mainittuja kotitietokoneen tallenteita olivat mm. tärkeät asiakirjat, oma kirjallinen tuotanto, opiskelumateriaalit, musiikki, sukututkimukset ja yhdistystoiminnan materiaalit. Moniin näistä liittyy muistoja ja paljon tunnearvoa, joita ei voi mitata rahassa. Varmuuskopioita otetaan kuitenkin harvakseltaan, jos lainkaan.

Kolme neljästä olisi valmis maksamaan tietojen palauttamisesta. Ennen Bittiturvan lanseerausta marraskuussa 2009 tehdyssä tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen ”Lisäisikö tällainen palvelu kiinnostustasi kotivakuutusta kohtaan?”, vastasi 76 % haluavansa sellaisen vakuutuksen tai vähintäänkin haluavansa lisätietoja asiasta. Tähän kysyntään vastaa nyt Pohjantähti.

Pohjantähden yhteistyökumppanina tietojen palauttamisessa on Ibas Kroll Ontrack Oy, joka on Pohjoismaiden johtava tietojen palauttamiseen erikoistunut yritys. Pohjantähti tarjoaa nykyisille ja uusille asiakkailleen ainutlaatuisen Bittiturvan kotivakuutuksen lisäetuna ilman lisämaksua. Turva liitetään vakuutuksiin automaattisesti – asiakkailta ei vaadita mitään toimenpiteitä.

Ohessa yhteenveto kyselytuloksista

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Suni, p. 040 501 4240, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Ibas Kroll Ontrack Oy, puh. (09) 2727 210

Yhteenveto Taloustutkimuksen kyselystä

Tutkimuksessa kartoitettiin 741 suomalaisen kuluttajan mielipiteitä kotitietokoneiden tiedostoista ja niiden sisältämien aineistojen merkityksistä. Kaikilla tutkimukseen vastanneista on käytössään ko¬titietokone. Vastaajista

  • 20 % on kadottanut tiedostoja kiintolevyn fyysisen vaurion vuoksi
  • 25 % ei tiedä, että kiintolevyn vaurioiduttua tietojen palauttaminen on mahdollista
  • 82 % ei tiedä korvaisiko hänen kotivakuutuksensa tietojen palauttamisen (tällä hetkellä ainoas¬taan Pohjantähden kotivakuutus korvaa)
  • 76 % haluaisi sellaisen vakuutuksen tai vähintäänkin lisätietoja sellaisesta vakuutuksesta, joka korvaa tietojen palauttamisen
  • 75 % olisi valmis maksamaan tietojen palauttamisesta

Mitä pidetään kaikkein arvokkaimpana kotitietokoneen aineistona?

Kotitietokoneiden ylivoimaisesti arvokkaimpana aineistona pidetään valokuvia (60 %). Seuraavaksi eniten mainintoja saivat tärkeät asiakirjat (kuten pankkiasioihin liittyvät dokumentit), omat kirjalliset tuotannot (kuten runot, käsikirjoitukset ja laulujen sanoitukset) sekä opiskelumateriaalit. Oheisessa kuvassa on esitetty kuinka monta prosenttia vastaajista piti kutakin mainittua aineistoa arvokkaimpana kotitietokoneen aineistona:

suomalaisista pitää arvokkaimpina kotitietokoneen aineistoina

Millaisia tiedostoja kotikoneilla on?

Suomalaisista kotitietokoneen omistajista 94 % tallentaa tietokoneilleen valokuvia. Lisäksi kotikoneille tallennetaan mm. musiikkia (51 %), tärkeitä asiakirjoja (47 %), omia kirjallisia tuotoksia, kuten päiväkirjoja (43 %) ja opiskelumateriaaleja, kuten opinnäytetöitä ja tohtorinväitöksiä (40 %). Oheisessa kuvassa lisää mainittuja tallenteita:

Suomalaisista säily ttää kotitie tokone ellaan

”Tiesitkö, että tietoja voidaan palauttaa rikkoutuneelta kovalevyltä?”

75 %Kyllä
25 %En

”Olisitko valmis maksamaan tietojen palauttamisesta?”

75 %Kyllä
25 %En

”Kuinka usein otat varmuuskopioita aineistoistasi?”

4 %kerran päivässä
7 %kerran viikossa
15 %kerran kuukaudessa
52 %harvemmin
19 %ei koskaan
3 %ei tiedä mitä varmuuskopioinnin ottaminen tarkoittaa