Uutiset

Perjantai, Huhtikuu 1, 2011

Ibas Kroll Ontrack pelastaa kadonneet tiedot virtuaalijärjestelmistä

Virtuaalijärjestelmät aiheuttavat yritysten tiedoille uusia riskejä.

Kroll Ontrack -konsernin Suomen yksikön Ibas Kroll Ontrack Oy:n tiedonpalautuspalvelut kattavat nyt kaikki yleisimmät virtuaaliympäristöt. Yhtiön mukaan virtuaalijärjestelmistä tehtyjen tiedonpalautusten määrä eri puolilla maailmaa kasvoi viime vuonna 66 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kroll Ontrack on palauttanut tietoja VMware-ympäristöistä jo useita vuosia, mutta yhä useammin tietojen palautuksen kohteena ovat myös muut virtuaalijärjestelmät, kuten Microsoft Hyper-V, Oracle VM VirtualBox ja Citrix XenServer.

Virtualisoinnissa kriittistä tietoa keskitetään pienempään määrään laitteita, mikä kasvattaa vahingon suuruutta mahdollisen tiedonmenetyksen sattuessa. Sovellusten ja tiedon keskittäminen monimutkaisiin virtuaalijärjestelmiin vaatii uudenlaista teknologiaa ja ammattitaitoa tietojen palauttamiseksi. Yhdistämällä virtuaalisen tiedonpalautuksen osaaminen ja reaaliaikainen ”just-in-time” tuotekehitys maksimoidaan tietojen palautusmahdollisuudet vahinkotilanteissa ja varmistetaan asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuus.

”Virtualisointi on kasvava trendi, ja Suomessakin monet suurimmista yrityksistä ja palveluntarjoajista käyttävät virtuaaliratkaisuja. Niiden avulla yritykset tehostavat järjestelmiään ja säästävät kustannuksia”, sanoo Ibas Kroll Ontrack Oy:n toimitusjohtaja Jyri Pohja.

"Järjestelmät ovat usein monimutkaisia, mikä altistaa yrityksen tiedot uusille riskeille. Tiedonpalautuspyynnöt virtuaalijärjestelmistä ovat yleistyneet viimeksi kuluneen vuoden aikana huomattavasti sekä Suomessa että muualla. Maailmanlaajuisesti virtuaalijärjestelmistä tehtyjen tiedonpalautusten määrä kasvoi 66 prosenttia viime vuonna”, sanoo Pohja.

Tietoturvayhtiö Symantecin tietohallintopäälliköiltä keräämien tietojen mukaan 60 prosenttia virtuaalipalvelimista ei ole tiedonpalautusjärjestelmien piirissä ja niissä olevasta tiedosta 44 prosenttia jää säännöllisesti varmistamatta (2010 Symantec Disaster Recovery Study).

Lähes puolet Kroll Ontrackin vuonna 2010 suorittamista virtuaalijärjestelmiin liittyvistä tiedonpalautuksista johtui käyttäjävirheestä. Yleisimmät syyt tietojen katoamiseen ovat korruptoituneet levyosiot, laitteistoviat sekä vahingossa poistetut tiedostot.

"Virtualisoinnin yleistymisen aiheuttamien uusien riskien myötä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat ja tiedonpalautusstrategiat ovat nousseet entistä kriittisempään rooliin“, sanoo Jyri Pohja. "Missä tahansa organisaatiossa ja tallennusympäristössä pitää olla tehokas palautussuunnitelma, joka sisältää jatkuvan varmuuskopioiden testauksen lisäksi valmiiksi sovitut rutiinit osaavan ja hyvämaineisen tiedonpalautuspalvelujen toimittajan kanssa.“

Kroll Ontrack pystyy palauttamaan tietoja vaikeimmissakin tilanteissa mukaan lukien virtuaaliympäristöt, palvelimet, tiedostojärjestelmät ja työasemat. Yrityksen valtuutetut asiantuntijat voivat käynnistää tietojen palautuksen muutamassa minuutissa. Tietovaurion laadusta riippuen asiakkaat voivat valita, haluavatko he tiedot palautettavaksi puhdaslaboratoriossa, etäpalveluna tai erityistilanteissa asiakkaan omissa tiloissa. Ainutlaatuinen etäpalautuspalvelu on nopein ja käytännöllisin palvelumuoto tilanteissa, joissa laitteet toimivat edelleen asianmukaisesti.