Tietosuoja - miksi sillä on merkitystä?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on yhtenäistää jäsenvaltioiden tietoturvasäädökset vastaamaan digitaalisen aikakauden vaatimuksia ja vahvistaa erityisesti henkilötietojen suojaa. Kroll Ontrackin tutkimuksessa 57 % kyselyyn osallistuneista 660 eurooppalaisesta IT-johtajasta uskoi asetuksen vaikuttavan suoraan heidän yrityksensä toimintaan. Kerromme tässä lisää tietojen huolellisen käsittelyn merkityksestä.

Viisi tavallisinta tiedonhävitysmenetelmää – kaikki epäluotettavia

Tiedoston voi ”poistaa” tallennusvälineeltä monella eri tavalla. Näistä monikaan ei tosin takaa, ettei tietoja voitaisi vielä palauttaa.

  • Tiedoston siirtäminen roskakoriin ja roskakorin tyhjentäminen päivittää ainoastaan taulukon, joka kertoo käyttöjärjestelmälle, että tiedosto on poistettu. Itse tiedosto on tästä huolimatta edelleen samassa paikassa, vaikkei tietokoneen peruskäyttäjä sitä enää löytäisikään.
  • Kiintolevyn alustaminen päivittää ainoastaan taulukot, jotka ilmaisevat, että kaikki tiedostot ja kansiot on poistettu – ne eivät poistu fyysisesti kiintolevyltä.
  • Tietojen fyysistä ylikirjoittamista on vaikea varmistaa. Käyttäjä ei itse voi päättää mihin ja milloin tiedot kirjoitetaan, koska järjestelmä tallentaa ne automaattisesti. Tiedostojen hävitysohjelmistot voivat ylikirjoittaa tiedostoja ja yksittäisiä levyosioita, mutta eivät koskaan koko kiintolevyä.
  • Tallennusvälineen rikkumisesta huolimatta tiedot ovat edelleen laitteessa ja ne voidaan palauttaa.
  • Magnetointia käytettäessä on aina selvitettävä riittävän magneettikentän voimakkuus ja miten pitkään tallennusväline pitää altistaa magneettikentälle.

Tietojen ohjelmallinen ylikirjoittaminen

Kun valitset turvallista ylikirjoitusohjelmaa, on hyvä varmistaa, että se kirjoittaa suoraan kiintolevylle, ei käyttöjärjestelmän välityksellä. Varmista, että kaikki tiedot todella ylikirjoitetaan fyysisesti.

Hyvän ohjelmiston voi tunnistaa virallisen tahon myöntämästä sertifikaatista ja ylikirjoitusraporteista, joilla voidaan osoittaa jokaisen ylikirjoitustoimenpiteen jälkeen tietojen 100 % luotettava tuhoutuminen.

Käyttämällä meidän tiedonhävitysohjelmiamme voit turvallisesti kierrättää laitteita yrityksesi sisällä tai myydä ne edelleen. Hallintakonsolin avulla voidaan haluttaessa etätyhjentää samaan verkkoon kytkettyjä työasemia niin, ettei tarvitse mennä fyysisesti työaseman luokse käynnistämään tyhjennysprosessia. Auditointikelpoiset tiedonhävitysraportit tallennetaan keskitetysti hallintakonsoliin, josta niitä on helppo valvoa.

Tarjoamme käyttöösi Blanccon tuottamat ohjelmistotyökalut työasemien, palvelinten, loogisten yksiköiden, matkapuhelinten, taulutietokoneiden ja muistitikkujen tyhjentämiseen sekä yksittäisten tiedostojen ja hakemistojen tuhoamiseen.

Overskrive med programvare

Degaussing

Magnetointi

Magnetointi on tehokas tapa tietojen hävittämiseen kiintolevyistä ja magneettinauhoista. Siinä tallennusväline altistetaan hyvin voimakkaalle magneettikentälle, joka tuhoaa tallennetut tiedot turvallisesti.

Ontrack Eraser Degausser 3.0 -magnetointilaitteemme generoi kiintolevyyn huippuvoimakkuudeltaan jopa 18 000 gaussin magneettikentän tietojen luotettavaan hävittämiseen. Tämä ylittää kiintolevyvalmistajien ilmoittamat Örsted-arvot.

Voit toimittaa tallennusvälineesi hävitettäväksi myös meille tai palvelukumppanillemme, mikäli investointi omaan magnetointilaitteeseen ei ole tarkoituksenmukaista.


5 neuvoa vanhojen laitteiden käytöstä poistamiseen:

  • Tee päätös laitteiden kohtalosta. Onko ne järkevää viedä elektroniikkakierrätykseen, lahjoittaa, myydä vai pitää organisaation sisäisessä käytössä?
  • Harkitse, onko tallennusvälineelle vielä käyttöä. Tämä vaikuttaa tiedonhävitysmenetelmän valintaan.
  • Jos luovutat laitteen jollekin toiselle, varmista että tiedot hävitetään turvallisella tavalla.
  • Varmista, että saat kirjallisen tositteen tai raportin tietojen hävittämisestä.
  • Yrityksen on hyvä luoda ja noudattaa tietoturvasääntöjä, joihin kuuluvat myös tietojenhävitysmenetelmät. Yrityksen kriittisiä tietoja voivat sisältää mm. pöytätyöasemat, kannettavat tietokoneet, kopiokoneet, tulostimet, faksit, kämmentietokoneet, puhelimet, matkapuhelimet, taulutietokoneet ja digikamerat.

Tiedonhävitysohjelmistot

Ibas Kroll Ontrack tarjoaa Blanccon kehittämät ohjelmistot tietokoneiden, palvelinten, loogisten yksiköiden (LUN), virtuaalikoneiden, matkapuhelinten, taulutietokoneiden ja flash-muistilaitteiden turvatyhjentämiseen sekä yksittäisten tiedostojen ja hakemistojen hävittämiseen.


Tiedonhävitysprosessien hallintaratkaisu

Alati kasvavaan tietomäärään liittyvien taloudellisuus-, tehokkuus- ja turvallisuusvaatimusten tasapainottamiseksi organisaatio tarvitsee keskitetyn ja ammattimaisen ratkaisun tiedonhävitysprosessien hallinnointiin (Data Erasure Management – DEM). Ainutlaatuinen Blancco Management Console hallintaohjelmisto tarjoaa turvallisen ja tehokkaan kokonaisratkaisun tiedonhävitysprosessien verkkopohjaiseen hallintaan.

Styringssystem for datasletting

Ohjelmistoratkaisut

Hosted Erase:Kroll Ontrackin hallinnoima pilvipalvelu – rekisteröidy ja aloita käyttö. Palveluun sisältyy edistyksellinen ja monipuolinen hallintakonsoli, jolla voitte hallinnoida omia lisenssejänne sekä tyhjennysraporttejanne keskitetysti ja kätevästi. Turvatyhjennykset voidaan suorittaa langallisen tai langattoman yhteyden välityksellä lähes missä tahansa.
Kiintolevyjen tyhjentäminen:Nopea, tehokas ja joustava kokonaisratkaisu pöytäkoneille, kannettaville, palvelimille ja tallennusympäristöille mahdollistaa laitteiden turvallisen käytöstä poistamisen ja uusiokäytön.
Mobiililaitteiden tyhjentäminen:Turvallinen ratkaisu tietojen hävittämiseen Android, iOS ja Windows -älypuhelimista sekä -taulutietokoneista.
Flash-muistien tyhjentäminen:Hävitä tiedot flash-muistiin pohjautuvista laitteista, kuten älypuhelimista, taulutietokoneista, reitittimistä, digikameroista jne.
Tiedostojen tuhoaminen:Tuhoa yksittäisiä tiedostoja ja kansioita käytössä olevista tietokoneista, palvelimista ja virtuaalikoneista tietovuotojen ehkäisemiseksi.
Loogisten yksiköiden (LUN) tyhjentäminen:Keskitetty ratkaisu loogisten levyasemien ja virtuaalikoneiden tyhjentämiseen suoraan aktiivisessa tallennusympäristössä.
Hallintakonsoli:Keskitetty järjestelmä tietojen hävitysprosessien ja raportoinnin hallinnointiin, hävitysohjelmistojen jakeluun sekä laitteiston hallintaan.

Ontrack Eraser Degausser 3.0

Ibas Kroll Ontrackin magnetointilaitteilla on ollut kova kysyntä viime vuosien aikana. Suuret yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ovat hankkineet laitteita, kun tyhjennettäviä kiintolevyjä on kertynyt suuri määrä. Myös arkaluonteisia tietoja täynnä olevat takuuaikana vioittuneet kiintolevyt magnetoidaan ennen niiden lähettämistä valmistajalle.

Magnetointilaite tyhjentää myös rikkinäiset tallennusvälineet, mihin tiedonhävitysohjelma ei pysty. Kun kiintolevy altistetaan erittäin voimakkaalle magneettikentälle, siihen tallennetut tiedot häviävät viimeistä bittiä myöden.

Toimenpide kestää vain 4 sekuntia.

Ontrack Eraser Degausser -magnetointilaite tyhjentää 100 % luotettavasti kiintolevyt, magneettinauhat, levykkeet ja muut korkeintaan 3,5” formaatin mukaiset sähkömagneettiset tallennusvälineet. Kiintolevyjä tai uudempia magneettinauhoja ei voi käyttää magnetoinnin jälkeen.

Jos toimivia kiintolevyjä on tarkoitus käyttää uudelleen, ne voidaan tyhjentää tarjoamillamme ammattimaisilla tiedonhävitysohjelmistoilla. Ohjelmallisesti tyhjennetty kiintolevy säilyy toimintakuntoisena.