Selviytymissuunnitelma

Vinkkejä selviytymissuunnitelmaanne

Selviytymissuunnitelman valmistelu on haastava prosessi. Suunnitteluvaiheessa on luonnollista keskittyä konkreettisiin onnettomuuksiin, kuten tulipalo, murto ja luonnonkatastrofit. Niiden lisäksi olisi erittäin tärkeä sisällyttää suunnitelmaan skenaariot ja toimenpiteet tietojen menetysten varalle.

Tässä muutamia ehdotuksiamme:

Ohjeistus

Hätätilanteen varalle laadittujen toimintasuunnitelmien säännöllinen läpikäyminen ennaltaehkäisee tilanteen muuttumista hallitsemattomaksi. Avainhenkilöiden tulisi olla ajan tasalla liiketoiminnan kannalta oleellisimpien laitteistojen teknisistä ominaisuuksista. Palvelintilassa tulee olla saatavilla yksityiskohtainen dokumentaatio jokaisesta laitekokoonpanosta ja ohjelmistoasennuksesta.

Microsoft Exchange Serverin kaatuminen

Microsoft Exchange Message Serveria käyttävien yritysten kannattaa varmistaa, että esimerkiksi sähkökatkon varalta on olemassa myös toissijainen palautuspalvelin, josta palvelimen Information Store -tietokanta voidaan palauttaa. Kaikki Exchange Serverin nykyiset versiot tallentavat lokitiedostot tähän tietokantaan. Vaikka ns. kierrättävä lokikirjanpito (Circular Logging) säästää levytilaa, on onnettomuustilanteessa koko lokitiedostojen sarjan oltava tallessa, jotta Information Store voitaisiin palauttaa ja käyttäjät saisivat tietonsa takaisin.

Varmistusnauhoilla olevat arkistoidut tiedot

Varmuuskopioiden ja muiden tallennusvälineiden säilyttämiselle mahdollisesti yrityksen ulkopuolisissa tiloissa on luotava omat suunnitelmat. Esimerkiksi magneettinauhoilla oleville varmuuskopioille on hyvä olla testauskäytäntö, jossa niiden kunto tarkistetaan tasaisin väliajoin. Nauhojen kierron on tapahduttava säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Jatkuva laadunvarmistus on tärkeää virheiden välttämiseksi.

RAID-järjestelmä

Kun kyseessä on varautuminen onnettomuuteen, joka voi kohdistua RAID-, SAN- tai NAS-järjestelmiin, on otettava huomioon muita asioita. Näissä järjestelmissä on usein omat varmistustoiminnot sähkökatkojen ja onnettomuuksien varalle. Tämä voi synnyttää aiheettoman turvallisuuden tunteen.

Esimerkiksi yhdellä asiakkaallamme oli 40 teratavun tallennuskapasiteetti jaettuna 20 eri palvelimelle. Järjestelmässä oli laitetason RAID 1 + 0 -konfiguraatio. Ongelmat alkoivat kun yhden palvelimen kiintolevy meni off-line -tilaan hetkeksi. Varmistustoimenpiteenä ohjauspiiri otti automaattisesti käyttöön peilatun varmuuskopion toiselta kiintolevyltä. Hetken kuluttua ensimmäinen kiintolevy käynnistyi uudelleen. Ohjainpiiri vaihtoi takaisin alkuperäiseen levyasemaan, mikä johti tietojen epäloogisuuteen levyosion ja tiedostojärjestelmän näkökulmasta. Järjestelmän sammuttamisen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen laitteisto alkoi palauttaa itsensä normaaliasetuksiin. Käyttöjärjestelmän automaattinen levyosion korjausohjelma aloitti toimintansa, mikä aiheutti entistä suurempia ongelmia tiedostojärjestelmän eheydelle ja johti kriittisten tietojen menetykseen.

Ibas Kroll Ontrack ratkaisi ongelmat etäpalveluna (Remote Data Recovery).

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että virheet tapahtuivat hyvin lyhyessä ajassa toinen toisensa jälkeen. Asiakkaamme käsittelee valtavia tietomääriä kolmessa työvuorossa ympäri vuorokauden. Kaikkien tietojen varmuuskopiointi joka yö ei heidän tapauksessaan ollut mahdotonta. Asiakkaamme oli kuitenkin vakuuttunut, että heidän tallennusratkaisunsa oli ”pomminkestävä” peilauksen ansiosta.

Tällainen tallennusratkaisu voisi olla toimiva, vaikka useampi kiintolevy vioittuisi samanaikaisesti. Tässä tapauksessa kiintolevy ei varsinaisesti vioittunut vaan se ainoastaan sammui. Tiedostojärjestelmässä ilmeni virhe kiintolevyn käynnistyttyä uudelleen. Tämän seurauksena automaattinen korjaustyökalu aloitti toimintansa ja aiheutti tietojen menettämisen.

Lue, mitä tapahtui kun sairaalan IT-päällikkö yritti kasvattaa satojen työntekijöiden käyttämän palvelimen tallennuskapasiteettia.

On tärkeää tehdä toimintasuunnitelma pahan päivän varalle ja harjoitella oikean ensiavun antamista. Ibas Kroll Ontrackin asiantuntijat auttavat mielellään suunnitelmien laatimisessa. Kun olet varautunut pahimpaan, osaat aina toimia oikein onnettomuuden sattuessa.