Fujitsu tarjoaa kiintolevyn tyhjennyksen osana riskienhallintaa

Fujitsu Finland Oy tarjoaa yhteistyössä Ibas Kroll Ontrackin kanssa tietojenpoistopalvelua, jolla varmistetaan, etteivät tietokoneiden kiintolevyjen tiedot päädy ulkopuolisten käsiin.

Uusi Ontrack Eraser Software 4.0 -ohjelmisto mahdollistaa jopa satojen kiintolevyjen yhtäaikaisen tyhjennyksen, ja sillä voi hävittää tiedot turvallisesti myös yksittäisistä virtuaalikoneista.

Tietojen asianmukainen tyhjennys on tärkeä osa riskienhallintaa, jolla organisaatiot turvaavat maineensa ja taloutensa. Käytöstä poistettavien tai käyttäjältä toiselle siirtyvien tietokoneiden kiintolevyt on tyhjennettävä huolella. Muuten vääriin käsiin saattaa joutua organisaation ja sen asiakkaiden tietoja sekä henkilökohtaista dataa ja käyttäjätunnuksia.

Fujitsun kärkituote on Patja-palvelu, jossa asiakkaan työasemien ylläpito ulkoistetaan kokonaan Fujitsulle. Kiintolevyjen tyhjentäminen sisältyy Patja-palveluun osana koneiden elinkaaren lopun palveluita. Lisäksi Fujitsu tekee yksittäisiä tietojen poistoja muille asiakkailleen.

Ibas Kroll Ontrackin ja Fujitsun yhteistyö on kestänyt jo kymmenen vuotta. Fujitsu on myös ollut mukana Ontrack Eraser Softwaren kehitystyössä. Fujitsun mukaan koneen kiintolevy on tyhjennettävä, jos se lähtee yrityksestä eteenpäin kokonaisena tai puretaan varaosiksi.

”Kiintolevyn tyhjennykseen käytettävän sovelluksen pitää olla helppokäyttöinen ja luotettava sekä raportointia helpottava. Olennaista on myös, että tyhjennyspalvelun voi liittää osaksi isompaa palvelukokonaisuutta. Ibas Kroll Ontrackilta saamme tukea ja apua välittömästi. Saamme tietoa uusista versioista ja pystymme siltä pohjalta kehittämään palvelujamme”, kertoo Juha Kemppainen, Head of Nordic Supply Chain, Fujitsu.

”Perinteisesti kiintolevyjen tyhjentäminen nähdään pelkästään tietoteknisenä huolena ja päätökset tehdään tietohallinnossa. Kyse on kuitenkin enemmän riskienhallinnasta kuin tietotekniikasta. Pieni sijoitus luotettavaan tyhjennyspalveluun suojaa lukuisilta riskeiltä, jotka saattavat koitua hyvin kalliiksi”, toteaa Kroll Ontrackin Suomen tytäryhtiön Ibas Kroll Ontrackin toimitusjohtaja Jyri Pohja.

Laitteiden elinkaaren pidentyminen lisää kiintolevyjen tyhjennyspalvelujen kysyntää, sillä koneita kierrätetään yhä enemmän. Kiintolevyjen tyhjennys ja laitteiden kierrätys on huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin koneen romuttaminen muutaman vuoden käytön jälkeen. Kroll Ontrackin tyhjentämisteknologia mahdollistaa koneiden uusiokäytön joko kokonaisina tai varaosina, ja se on tärkeä osa myös Fujitsun palvelumallia.