Magneettinauhojen ja varmistusnauhojen auditointi sekä luettelointi

Varmistusnauhojen ja magneettinauhojen luettelointi sekä auditointi

Yritykset ovat kautta aikojen tallentaneet tärkeitä tietoja varmuuskopioille ja magneettinauhoille, jotta ne olisivat saatavilla mahdollista tulevaisuuden tarvetta varten. Tietoja tallennetaan erilaisilla laitteistojen, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Ibas Kroll Ontrack tekee magneettinauhojen ja varmistusnauhojen auditointeja, luettelointia sekä indeksointia tietojen nopean hakemisen ja saatavuuden turvaamiseksi.

Jos esimerkiksi varmistusnauhojen merkinnät ovat puutteellisia, on nauhojen sisältö tunnistettava ennen niiden tyhjentämistä tai hävittämistä.

Ibas Kroll Ontrackin auditointi- ja luettelointipalvelut auttavat sinua pienentämään riskiä tärkeiden ja säilytettävien tietojen menettämiseen. Magneettinauha- tai varmistusnauha-arkistojen luettelointi voi samalla alentaa varmuuskopioiden ylläpitokustannuksia.

Magneettinauha ja varmistusnauha

Magneettinauhojen tai varmistusnauhojen auditointi

Magneettinauhojen ja varmistusnauhojen auditointiprosessi räätälöidään yrityksenne tarpeiden mukaan, mutta se sisältää ainakin seuraavia arviointeja:

  • Käytössä olevien arkistointi- ja varmistusnauhojen analyysi. Monesti nykyisin käytössä oleva varmistusjärjestelmä ei tue kaikkia iäkkäämpiä nauhoja, mutta toiset nauhat voivat hyvinkin olla ajan tasalla. 
  • Ovatko kaikki nauhat ja tiedot luettavissa nykyisellä IT-infrastruktuurilla? IT-osastot eivät välttämättä pysty lukemaan tai palauttamaan tietoa vuosia vanhoista magneettinauhoista tai varmistusnauhoista. On tärkeää tietää, mitä tallennustekniikoita tietojen varmistamiseen on aikojen saatossa käytetty ja samalla varmistaa, että henkilökunnalla on riittävä osaaminen tietojen palauttamiseen myös vanhentuneista järjestelmistäjärjestelmistä.
  • Sisältävätkö magneettinauhat tai varmistusnauhat elinkaaren lopussa olevia tietoja? Yrityksellä tulee olla luotettavat rutiinit sen varmistamiseen, mitkä tiedot voidaan hävittää ja mitkä ei. Näin turvataan myös työntekijöiden pääsy oikeisiin tietoihin ja estetään vanhentuneiden tietojen vuotaminen vääriin käsiin.
  • Onko varmistusnauhat varastoitu asianmukaisesti ja toimintakuntoisia? On tärkeää tarkastaa varmuuskopioiden toimintakunto säännöllisesti, että ne ovat lukukelpoisia kun tietoja pitää palauttaa.

Varmistusnauhojen ja magneettinauhojen sisällön luettelointi

Indeksointi- ja luettelointipalvelut

  • Varmistusnauhojen ja magneettinauhojen sähköinen luettelointi, jonka tuloksena saadaan yleiskatsaus jokaisen nauhan sisällöstä..
  • Tietojen eheys: teksti tai metadata, jäsentymätön tieto ja sähköpostit, kuten Exchange, Lotus Notes tai joku muu.
  • Kaikki yleisimmät varmistusjärjestelmät ja nauhatyypit, kuten LTO- tai DLT-nauha-arkistot.
  • Varmistusnauhojen ja magneettinauhojen fyysinen tarkastus
  • Raportti mahdollisista puutteista sekä ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi.


CTA

Soita meille 09 424 509 03

Asiakaspalvelumme auttaa sinua 24/7

Ottakaa yhteyttä!