Migration from Sharepoint Sites

Sharepoint migraatio

Keskitetty Sharepoint-alusta mahdollistaa eri ryhmien välisen tehokkaan yhteistyön, tietojen vaihdon ja jaetun sisällön luomisen. Sharepointin nopea kasvu voi toisinaan johtaa alkuperäisten ja uusien sivustojen uudelleenjärjestelyn tarpeeseen. Ontrack PowerControls tekee Sharepoint-migraatiosta ja kirjastojen siirtämisestä helppoa.


Sharepoint konsolidaatio

Ontrack PowerControlsin avulla uusien Sharepoint-sivustojen suunnittelu ja implementointi on yksinkertaista. Voit hakea yksittäisiä kohteita ja kokonaisia sivustoja suoraan varmuuskopioista ja viedä ne helposti haluamaasi uuteen tai toiseen sivustoon, tai luoda kokonaan uusia Sharepoint-rakenteita.

Tietojen siirtäminen onnistuu myös yksinkertaisesti vetämällä ja pudottamalla valitut kohteet yhteen tai useampaan sivustoon.

Consolidation of Sharepoint Sites

Bevarer dataintegriteten

Säilyttää tiedostojen eheyden

Jotta Sharepointin tietojen palauttaminen vastaisi oikeudellisia säännöksiä ja muita tietoturvavaatimuksia, on tärkeää pitää palautettavien tiedostojen metatiedot muuttumattomina. Ontrack PowerControls ei muuta Sharepoint-lähdetiedoston tai kohteen metatietoja. Tietojen eheys varmistetaan käsittelemällä lähdetiedostoa niin kuin se olisi kirjoitussuojattu.