Virtuaaliympäristöjen tietojen hävittäminen

Sletting av LUN

Loogisten yksiköiden tyhjentäminen

Blancco LUN Eraser hävittää tiedot virtuaalikoneista, yksittäisistä levyasemista ja loogisista yksiköistä.

Keskitetty ratkaisu tekee tietoturvasta huolehtimisen helpoksi. Työkalun avulla järjestelmien ylläpitäjät voivat ylikirjoittaa virtuaalilevyt sekä fyysisten levyasemien että eri käyttöjärjestelmien loogisten levyasemien tiedot operatiivisessa ympäristössä.

Tehokas ja taloudellinen ratkaisu

Loogisten yksiköiden ja kiintolevyjen tyhjentäminen on edullisempaa ja nopeampaa kuin kiintolevyjen irrottaminen ja tuhoaminen tai tallennusjärjestelmien uudelleenkonfigurointi.

Yksityiskohtainen raportointi ja seuranta takaavat vaatimustenmukaisuuden

Blancco Management Consolen mukana toimitettava ohjelmisto sisältää yksityiskohtaiset raportit, joihin kootaan kaikki verkon tai yksittäisten kiintolevyjen tiedonhävitystapahtumat. Se takaa täysin hallittavan hävitysprosessin ja yksityiskohtaiseen XML-raportointiin perustuvan aukottoman seurannan. Näin organisaatio pystyy noudattamaan sekä sisäisiä tietoturvaohjeita että alan vaativia määräyksiä, kuten PCI DSS, HIPAA ja SOX.

Toimii eri ympäristöissä

Blancco LUN Eraser hävittää tiedot Windows-, Linux- ja Unix-ympäristöjen levyiltä. Ohjelma tyhjentää turvallisesti kaikki Windows-, Linux- tai Unix-järjestelmän tukemat loogiset yksiköt tai yksittäiset kiintolevyt.

Tiedostojen hävittäminen virtuaalipalvelimista

Valittujen tiedostorakenteiden turvalliseen hävittämiseen virtuaalipalvelimista on saatavissa tehokas yhdistelmäratkaisu