Asiantuntijatodistelu

Olemme aina valmiita kutsuttavaksi oikeudenkäyntiin asiantuntijatodistajaksi kertomaan löydöksistämme selkokielisesti ja johdonmukaisella tavalla.

Toisinaan tutkimustulosten ja todistusaineiston tulkinnassa tarvitaan apua ja varsinkin silloin kun aineisto pitää esittää kansankielisesti kuulijoille, joilla ei ole syvällistä teknistä taustaa. Meille Ibasilla on itsestäänselvää, että olemme tarpeen vaatiessa käytettävissä tutkimustulosten esittämiseen, tulkintaan ja selventämiseen.

Soita 09 424 509 03

Ota yhteyttä

Oikeussali

Voimme toimia asiantuntijatodistajana

Asiantuntija mielipide

Emme toimita pelkästään teknisiä raportteja. Ibasin raportit on laadittu niin, että niitä voidaan käyttää oikeudenkäynneissä sekä tarvittaessa Ibasin asiantuntijalausunnon perustana.

IT-forensiikkaraportissa havainnot ja päätelmät esitetään ymmärrettävällä ja johdonmukaisella tavalla niin, että kaikki lukijat voivat ymmärtää niitä. Lisäksi käytetyt menetelmät ja suoritetut toimenpiteet on kuvattu siinä laajuudessa, että asian käsittelyä voidaan jatkaa.

Yhä nopeammassa tahdissa kehittyvä teknologia on jatkuva haaste. Asiat pitää pystyä dokumentoimaan johdonmukaisesti ja kuvaamaan konkreettisesti, jotta aineistoa voidaan käyttää lainopillisiin tarkoituksiin. Asioiden muotoilu ja painotus voivat vaikuttaa tulkintoihin merkittävästi.

Aina on olemassa riski, että tietotekniikan ammattilaiselle itsestäänselvät käsitteet ja termit IT-forensiikkaraportissa eivät ole yhtä selviä ulkopuolisille tai vaikkapa tuomioistuimelle. Ibas pyrkii aina välttämään teknistä ammattikieltä ja slangia. Ibasilla on kyky ilmaista tekniset käsitteet ja monimutkaiset tutkimustulokset ymmärrettävällä tavalla.


Laadunvalvonta

Ibas-asiantuntijat antavat ns. toisen mielipiteen, jolla varmistetaan, että riidan toisen osapuolen todistusaineistosta tekemä mahdollisesti virheellinen tulkinta ei jää päteväksi.

Digitaalinen todiste on usein vaikeasti ymmärrettävä, joka voi johtaa väärinkäsityksiin. Asiantuntijan esittämä näyttö voi olla lopputuloksen kannalta merkittävä, koska tuomioistuimen kyky arvioida rikosteknisen asiantuntemuksen laatua itsenäisesti on rajallinen.

Laatu ja uskottavuus ovat tärkeitä sekä siviili- että rikosoikeudellisissa toimissa. Rikostutkinnassa poliisilla on erityisasema tutkinnanjohtajana. Siviiliriidoissa digitaaliset todisteet hankkii yleensä riidan toinen osapuoli.

Ibas tarjoaa tulkinta-apua, asiantuntemusta ja teknisiä analyysejä, jotka täyttävät sähköisten todistusaineistojen käsittelyyn asetetut vaatimukset.

Toimimme lakeja noudattaen

Asiantuntijapalvelumme saatavissa ympäri maailman

Kansainvälisiä asiantuntijoita

Yhtenä maailman johtavista sähköisen aineiston tutkintaan (IT-forensiikka, eDiscovery) erikoistuneista yrityksistä Ibas tarjoaa asiakkailleen kansainvälisesti menestyneitä palveluja ja osaamista siellä, missä sitä tarvitaan.

Toisinaan asiantuntijan on välttämätöntä käydä läpi ja arvioida toisessa maassa suoritetun tutkinnan todisteet tai vastaavasti esittää tutkinnan tulokset toisessa maassa. Ibas KrolLDiscovery-konsernilla on paikalliset toimistot 19 maassa ja runsaasti kokemusta valmistella digitaaliset todistusaineistot eri oikeusjärjestelmille kaikkialla Euroopassa.


Ring oss på 62 81 01 00

Soita meille 09 424 509 03

Asiakaspalvelumme auttaa sinua 24/7

Ottakaa yhteyttä!