Ediscovery ja tutkintapalvelut

Ediscovery

Ediscovery liittyy perinteisiin oikeudellisiin prosesseihin, joissa sähköisiä tietoja etsitään ja kerätään todistusaineistoksi oikeudenkäynnin tai oikeudellisen riidan tueksi. Ediscovery on myös työmenetelmä, jossa digitaalinen informaatio saatetaan helpommin tarkasteltavaan muotoon.

Molempien osapuolten pitää itse hankkia asian kannalta oleellisia tietoja ja toimittaa ne vastapuolelle. Osapuolten velvollisuudet, tutkinnan kriteerit sekä tietojenvaihdon menettelyt riippuvat kussakin maassa voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Vaikka lainsäädäntö ei edellytä Ediscoveryn käyttöä, käytetään sitä usein sisäisissä tutkinnoissa, riitatilanteissa ja erilaisissa oikeudellisissa asioissa. Digitaalisten asiakirjojen läpikäynti on erittäin tärkeää, kun yrityksissä tai organisaatioissa suoritetaan tutkintaa.

Vastaavanlaista prosessia noudatetaan myös välimiesoikeudessa ja oikeudellisissa tarkastuksissa, joissa molempien osapuolten on toimitettava tietoja välimiehelle tai valvontaviranomaisille.

Ediscovery

Hva digital forensics?

Digitaalinen forensiikka

Nykyisin suurin osa yritysten yhteydenpidosta, transaktioista ja muista tiedoista luodaan, välitetään ja tallennetaan sähköisesti. Käsittelemme lukuisia erilaisia laitteita sähköisten todistusaineistojen keräämiseen.

Matkapuhelimet, tabletit, muistitikut, tietokoneet ja muut työvälineet ovat mahdollistaneet liikkuvan työn missä tahansa maailmassa. Teknologia on toisaalta mahdollistanut myös epärehellisten henkilöiden tarkoitusperien toteuttamisen. Laitteilla voidaan tuottaa, kopioida, välittää tai hankkia muulla tavalla sähköisiä tietoja oman edun tavoittelemiseksi.

Kokeneen tutkijatiimimme avulla saat käyttöösi tehokkaat palvelut, työkalut ja osaamisen, joita tarvitaan erilaisten sähköistä todistusaineistoa vaativien tilanteiden selvittämiseen.


Ring oss på 62 81 01 00

Soita meille (09) 2727 210

Asiakaspalvelumme auttaa sinua 24/7

Ottakaa yhteyttä!