Sähköinen aineisto ja todistusaineisto

Ibas Kroll Ontrack auttaa sähköisten todisteiden etsimisessä, keräämisessä ja esittämisessä mm. seuraavissa tilanteissa.

 • Työntekijöiden epälojaalisuus
 • Tietovarkaudet
 • Sopimusrikkomukset
 • Korruptio
 • Teollisuusvakoilu
 • Talousrikokset
 • Konkurssirikokset
 • Perusteettomat irtisanomiset
 • Asiakirjojen väärennökset
 • Varkaudet
 • Koodivarkaudet ja suojatun aineiston luvaton käyttö
digitalt bevismateriale

Kaikki sähköiset tallennusvälineet voivat sisältää erilaisten aktiviteettien todistusaineistoksi soveltuvia sähköisiä jälkiä ja analysoitavaa aineistoa.

Sähköisten jälkien tutkintaan kuuluu tavallisesti tietojen kerääminen, analysointi ja relevantin tiedon dokumentointi. Todisteista kuvataan niiden sijainti, miten ne on havaittu, mikä niiden merkitys kyseisessä tapauksessa on sekä tarvittavien toimenpiteiden sopiminen toimeksiantajan kanssa. Tavoitteena on kerätä olennainen tieto ja muodostaa sen perusteella kuva tapahtumien kulusta.


Luotettava todistusaineisto

Jos sähköisten jälkien tutkintaa ei suoriteta oikein, olennaista tietoa saattaa kadota ja jälkien koskemattomuus ja todistusarvo voi vaarantua, mikä voi edelleen johtaa taloudellisiin menetyksiin ja yrityksen maineen vaarantumiseen sekä oikeudellisiin ongelmiin.

Yhtiömme pätevät tutkijat hallitsevat ympäri maailmaa tunnustetut menetelmät ja välineet. Näihin kuuluvat todisteiden käsittelyketjun (Chain of Custody) dokumentointi sekä kaikkien toimenpiteiden jatkuva laadunvarmistus ja dokumentointi, joita sähköisten todisteiden käyttö oikeudellisissa yhteyksissä edellyttää.

Sähköinen aineisto

Ekspertrapportering

Asiantuntijatodistukset

Tutkijoillamme on pitkä kokemus sähköisiä todisteita koskevien asiantuntijalausuntojen ja -todistusten antamisesta oikeudessa sekä siviili- että rikosasioissa.

Asiantuntemustamme tarvitaan usein erilaisten sähköisten todisteiden tulkitsemiseen ja todisteiden arvon sekä pätevyyden arvioimiseen osapuolille ja oikeudelle. Ibas Kroll Ontrack toimii usein toisen osapuolen tai oikeuden nimittämänä asiantuntijana, joka tulkitsee tai selvittää sähköisten todisteiden merkitystä oikeudelle ja toimii tarvittaessa asiantuntijatodistajana oikeudenkäynneissä.