Go to Top

Homepage

Kolme yritysten yleisimmin tekemää tietojen katoamista aiheuttavaa virhettä vuonna 2018

3 yleisintä syytä tietojen katoamiselle yrityksissa 2018

Ontrack Datarecoveryn lokakuussa 150 saksalaiselle IT-työntekijälle tekemän kyselyn tuloksista käy selvästi ilmi, että useiden yritysten IT-osastot ovat todella ylikuormitettuja ja että häiriöihin ja tietojen katoamiseen johtavat virheet ovat yleistymässä. 77 prosenttia vastaajista piti itseään ylikuormitettuna. Ei siis ole ihme, että 84 prosenttia yrityksistä kertoo kadottaneensa tietoja vältettävissä olleiden virheiden takia.

Nämä kommentit ovat linjassa

Read More

Vanhojen arkistonauhojen tehokas hallinta ja palautus

Magneettinauha on yhä luotettavin kaikista tallennusvälineistä. Sen käyttö voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi, jos tietoja tarvitaan vuosikymmenten jälkeen. Tämän ovat huomanneet IT-järjestelmien ylläpitäjät, joiden vastuulla on huolehtia jatkuvasti kasvavista tietomääristä ja varmistaa tietojen arkistointi ja säilyminen 10, 20 tai useamman vuosikymmenen ajan lakiin, määräyksiin tai liiketoiminnan tarpeisiin liittyvistä syistä.

Usein nauhat ovat vielä tallessa, mutta

Read More

Miten vanhojen nauhojen kanssa kannattaa toimia?

Ontrackin nauha-asiantuntijoiden palveluiden kysyntä on kasvanut maailmanlaajuisesti viimeisten kuukausien aikana. Asiantuntijoiden mukaan monilla yrityksillä on säilytyksessään paljon arkistoituja tietoja sisältäviä nauhoja. Eikä ihme, sillä nauhojen tiedetään säilyttävän tietoa ja tiedostoja hyvin pitkiä aikoja. Monissa tapauksissa Ontrackin tiedonpalautuslaboratoriot ovat vastaanottaneet jopa 40 vuotta vanhoja nauhoja, joilta on yhä löytynyt tietoa.

Tarve tietojen pitkäaikaiseen säilyttämiseen ei

Read More

Vieraskynässä Kingston Technology: Vertailussa yritys- ja käyttäjätason SSD-levyt

Yritysten palvelinkeskukset, joiden toiminta edellyttää korkeaa suorityskykyä ja lyhyttä viivettä, ja jotka ovat palvelimissaan luottaneet perinteisiin kiintolevyihin, kohtaavat yhä useammin laitteiston suorituskyvyn rajallisuudesta johtuvia ongelmia. Puolijohdemuistit eli SSD-levyt ovat mahdollinen ratkaisu, joka voi kasvattaa palvelinkeskusten suorityskykyä, tehokkuutta ja luotettavuutta alentaen samalla operatiivisia kustannuksia (OpEx, Operational Expenditures).

Jotta SSD-levyjen eri luokkien eroja voi ymmärtää,

Read More

Piileekö Android-sovelluksissasi tietoturvariski?

Jos omistat Android-puhelimen, käytät luultavasti paljon Googlen Play Kauppaa. Erilaisten pelien ja vaikkapa urheilusuorituksia laskevien sovellusten lataaminen on nykyään olennainen osa älypuhelinelämystä. Uusimpien tilastojen mukaan Google Play Kaupassa on noin 3,3 miljoonaa sovellusta, joten kaikille on varmasti tarjolla jotakin.

Oletko kuitenkaan koskaan miettinyt, mitä oikeastaan lataat puhelimeesi? Ovatko lataamasi sovellukset oikeasti turvallisia? Vai altistavatko

Read More

Menetetäänkö käytöstä poistetun iOS-laitteen tiedot lopullisesti?

Kukapa meistä ei olisi joskus unohtanut iOS-laitteensa pääsykoodia? Oikeaa pääsykoodia muistellessa tulee kokeiltua vääriä vaihtoehtoja monta kertaa. Jos koodin antaa kuudesti väärin, näytölle ilmestyy viesti: “Laite on poissa käytöstä.” Mikä katastrofi! Kuka olisi arvannut, että pääsykoodin kokeileminen aiheuttaa tällaista harmia?
Mitä asialle voi tehdä? Tämä artikkeli vastaa siihen kysymykseen ja auttaa valitsemaan sopivimman tavan toimia, kun

Read More