100 % varma tietojen hävittäminen

Blancco Management Console

Blancco Management Console

Blancco Management Console jakelee hävitysohjelmat ja hallinnoi laitteistoja sekä tyhjennysraportteja auditointeja varten.

Säästöjä tuottavuutta tehostamalla

Blancco Management Console lisää tuottavuutta virtaviivaistamalla tietoteknisten laitteiden käytöstä poistamista. Hallintaohjelmistolla voi automatisoida ja hallita tiedonhävitysprosessin kaikkia vaiheita käynnistämisestä raporttien tietokantaan lähettämiseen, kuittauksen luomiseen ja laitteistojen sammuttamiseen.

Lisäarvoa käytetyistä laitteista

Kun tietoteknisten laitteiden päivittäminen tulee ajankohtaiseksi, käytöstä poistetut laitteet voidaan myydä edelleen. Blancco Management Console auttaa laitteiden elinkaaren hallinnassa kirjaamalla yksityiskohtaiset tiedot laitteistoista (yli 250 kohtaa) ja ohjelmistoista. Tämä uuden sukupolven hallintaohjelmisto helpottaa laitteiden käytöstä poistamista ja hyödyttää myös kierrätysyrityksiä.

Mielenrauhaa tehostetulla tietoturvalla

Blanccon ohjelmistoilla hävitetyt tiedot eivät ole palautettavissa millään nykyisellä tekniikalla. Blancco Management Console täydentää tiedonhävitysprosessia luomalla automaattisesti kattavat raportit todisteeksi onnistuneesta tietojen hävittämisestä. Väärentämiseltä suojatut ja digitaalisesti allekirjoitetut raportit ovat olennainen osa säädösten, määräysten ja standardien auditointivaatimuksia. Raportit sisältävät keskeisiä auditoinnissa vaadittavia tietoja.


Helppokäyttöinen elinkaaren hallinta

Blancco Management Console on erittäin helppokäyttöinen työkalu tietoteknisten laitteiden elinkaaren hallintaan. Lisäksi se on helposti liitettävissä organisaation omiin tietokantoihin. Se luo tiedonhävitysprosesseista monipuoliset raportit ja tilastot, jotka voidaan arkistoida hallintaraportteja ja auditointia varten.